Stichting Vrienden van de Alk
 
 

Onafhankelijke stichting die in samenwerking met de schoolleiding ernaar streeft fondsen te werven, die besteed worden aan bijzondere voorzieningen of activiteiten van de school.

Wij zijn docenten en ouders van leerlingen van de Alk en het Heliomare College Alkmaar en hebben ons verenigd in de stichting Vrienden van de Alk. Ieder jaar ondersteunen wij de scholen met leermiddelen om leerlingen een fijne schooltijd te geven. De aanvragen voor de middelen komen van docenten en medewerkers van de scholen.  

Heliomare de Alk is een school voor speciaal basisonderwijs waar leerlingen positief benaderd worden en uitgedaagd te leren en zich te ontwikkelen. Zij weten dat ze, indien nodig, extra tijd, extra of herhaalde instructie krijgen en op eigen tempo kunnen werken. De wensen en behoeften van leerlingen staan centraal in het onderwijs. link naar website

Heliomare Collega Alkmaar is een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Bij Heliomare College Alkmaar werken leerlingen aan hun toekomst. Heliomare College biedt daarvoor een veilige leer- en ontwikkelomgeving. Leerlingen worden dagelijks uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en de regie over hun eigen leven vorm te geven. link naar website